Toppers Details

Mahi Patel
94.80 %

Mahi Patel

Jagrati Singh
92.40 %

Jagrati Singh

Tanushi Agnihotri
90.80 %

Tanushi Agnihotri

Vishal Kumar
89.60 %

Vishal Kumar

Sadaf Tabassum
86.80 %

Sadaf Tabassum

Aditi Nigam
86.40 %

Aditi Nigam

Ashutosh Shukla
86.40 %

Ashutosh Shukla

Sayyad Mohd Asad
86.40 %

Sayyad Mohd Asad