Toppers Details

Shourya Shukla
98.00 %

Shourya Shukla

NAITIK PATEL
97.40 %

NAITIK PATEL

Sanya Chaudhary
97.40 %

Sanya Chaudhary

Tanmay Srivastava
97.00 %

Tanmay Srivastava

Shubhi Mishra
96.30 %

Shubhi Mishra

Awadhmani Mishra
96.20 %

Awadhmani Mishra

Soubhagya Singh
96.20 %

Soubhagya Singh

Udit Awasthi
96.20 %

Udit Awasthi

VIMAL MISHRA
96.20 %

VIMAL MISHRA

Adya Vaish
95.80 %

Adya Vaish

Divya Shukla
95.80 %

Divya Shukla

Aditya Pratap- Singh
95.70 %

Aditya Pratap- Singh

kritika Singh Gautam
95.60 %

kritika Singh Gautam

Mudit Mukund
95.40 %

Mudit Mukund

Naina Goswami
95.40 %

Naina Goswami

Yasharth Verma
95.40 %

Yasharth Verma

Akansha Kumari
95.20 %

Akansha Kumari

MOHD. MOINUDDIN
95.00 %

MOHD. MOINUDDIN

SURYANK  BATHAM
95.00 %

SURYANK BATHAM

Deepali Sharma
94.80 %

Deepali Sharma

Saumya Maurya
94.80 %

Saumya Maurya

Suryansh Vikram Singh
94.60 %

Suryansh Vikram Singh

Anshul Singh
94.40 %

Anshul Singh

Apoorv Gaurav
94.40 %

Apoorv Gaurav

Prisha Sonkar
94.40 %

Prisha Sonkar

Ayushman Sharma
94.20 %

Ayushman Sharma

MOHD.ASAD KHAN
94.20 %

MOHD.ASAD KHAN

Palak Singh
94.00 %

Palak Singh

PRAKHAR OMAR
93.80 %

PRAKHAR OMAR

PRACHI VERMA
93.60 %

PRACHI VERMA

Abhinandan Yadav
93.40 %

Abhinandan Yadav

Reetima Pandey
93.40 %

Reetima Pandey

UNNATI SAINI
92.80 %

UNNATI SAINI